دیواین گیمینگ

سرور های گیمینگ

سرور

گیم

سرور گیم

سرور های بازی

کانتراستریک

کانتر

سی اس

سمپ

جی تی ای

ماینکرافت

تیم اسپیک

دانلود

آسیاگیم

شادوگیمز

مدمکس

سرور کانتراستریک

سرور سمپ

سرور ماینکرافت

سرور تیم اسپیک

دانلود کانتر استریک

دانلود سمپ

دانلود جی تی ای

دانلود تیم اسپیک

سرور جی تی ای

آیپی

آیپی سرور

آیپی سرور بازی

آیپی سرور گیم

آیپی سرور کانتر

آیپی سرور کانتراستریک

آیپی سرور سمپ

آیپی سرور جی تی ای

آیپی سرور تیم اسپیک

خرید

خرید سرور

خرید سرور کانتر استریک

خرید سرور سمپ

خرید سرور تیم اسپیک

خرید سرور مجازی

خرید وی پی اس

counterstrike

samp

teamspeak

game

server

ip

gaming

online games

online server

buy server

madmax

asia-game

divinegaming

دیواین گیمینگ

سرور های گیمینگ

سرور

گیم

سرور گیم

سرور های بازی

کانتراستریک

کانتر

سی اس

سمپ

جی تی ای

ماینکرافت

تیم اسپیک

دانلود

آسیاگیم

شادوگیمز

مدمکس

سرور کانتراستریک

سرور سمپ

سرور ماینکرافت

سرور تیم اسپیک

دانلود کانتر استریک

دانلود سمپ

دانلود جی تی ای

دانلود تیم اسپیک

سرور جی تی ای

آیپی

آیپی سرور

آیپی سرور بازی

آیپی سرور گیم

آیپی سرور کانتر

آیپی سرور کانتراستریک

آیپی سرور سمپ

آیپی سرور جی تی ای

آیپی سرور تیم اسپیک

خرید

خرید سرور

خرید سرور کانتر استریک

خرید سرور سمپ

خرید سرور تیم اسپیک

خرید سرور مجازی

خرید وی پی اس

counterstrike

samp

teamspeak

game

server

ip

gaming

online games

online server

buy server

madmax

asia-game

divinegaming

دیواین گیمینگ

سرور های گیمینگ

سرور

گیم

سرور گیم

سرور های بازی

کانتراستریک

کانتر

سی اس

سمپ

جی تی ای

ماینکرافت

تیم اسپیک

دانلود

آسیاگیم

شادوگیمز

مدمکس

سرور کانتراستریک

سرور سمپ

سرور ماینکرافت

سرور تیم اسپیک

دانلود کانتر استریک

دانلود سمپ

دانلود جی تی ای

دانلود تیم اسپیک

سرور جی تی ای

آیپی

آیپی سرور

آیپی سرور بازی

آیپی سرور گیم

آیپی سرور کانتر

آیپی سرور کانتراستریک

آیپی سرور سمپ

آیپی سرور جی تی ای

آیپی سرور تیم اسپیک

خرید

خرید سرور

خرید سرور کانتر استریک

خرید سرور سمپ

خرید سرور تیم اسپیک

خرید سرور مجازی

خرید وی پی اس

counterstrike

samp

teamspeak

game

server

ip

gaming

online games

online server

buy server

madmax

asia-game

divinegaming

دیواین گیمینگ

سرور های گیمینگ

سرور

گیم

سرور گیم

سرور های بازی

کانتراستریک

کانتر

سی اس

سمپ

جی تی ای

ماینکرافت

تیم اسپیک

دانلود

آسیاگیم

شادوگیمز

مدمکس

سرور کانتراستریک

سرور سمپ

سرور ماینکرافت

سرور تیم اسپیک

دانلود کانتر استریک

دانلود سمپ

دانلود جی تی ای

دانلود تیم اسپیک

سرور جی تی ای

آیپی

آیپی سرور

آیپی سرور بازی

آیپی سرور گیم

آیپی سرور کانتر

آیپی سرور کانتراستریک

آیپی سرور سمپ

آیپی سرور جی تی ای

آیپی سرور تیم اسپیک

خرید

خرید سرور

خرید سرور کانتر استریک

خرید سرور سمپ

خرید سرور تیم اسپیک

خرید سرور مجازی

خرید وی پی اس

counterstrike

samp

teamspeak

game

server

ip

gaming

online games

online server

buy server

madmax

asia-game

divinegaming

دیواین گیمینگ
سرور های گیمینگ
سرور
گیم
سرور گیم
سرور های بازی
کانتراستریک
کانتر
سی اس
سمپ
جی تی ای
ماینکرافت
تیم اسپیک
دانلود
آسیاگیم
شادوگیمز
مدمکس
سرور کانتراستریک
سرور سمپ
سرور ماینکرافت
سرور تیم اسپیک
دانلود کانتر استریک
دانلود سمپ
دانلود جی تی ای
دانلود تیم اسپیک
سرور جی تی ای
آیپی
آیپی سرور
آیپی سرور بازی
آیپی سرور گیم
آیپی سرور کانتر
آیپی سرور کانتراستریک
آیپی سرور سمپ
آیپی سرور جی تی ای
آیپی سرور تیم اسپیک
خرید
خرید سرور
خرید سرور کانتر استریک
خرید سرور سمپ
خرید سرور تیم اسپیک
خرید سرور مجازی
خرید وی پی اس
counterstrike
samp
teamspeak
game
server
ip
gaming
online games
online server
buy server
madmax
asia-game
divinegaming
دیواین گیمینگ
سرور های گیمینگ
سرور
گیم
سرور گیم
سرور های بازی
کانتراستریک
کانتر
سی اس
سمپ
جی تی ای
ماینکرافت
تیم اسپیک
دانلود
آسیاگیم
شادوگیمز
مدمکس
سرور کانتراستریک
سرور سمپ
سرور ماینکرافت
سرور تیم اسپیک
دانلود کانتر استریک
دانلود سمپ
دانلود جی تی ای
دانلود تیم اسپیک
سرور جی تی ای
آیپی
آیپی سرور
آیپی سرور بازی
آیپی سرور گیم
آیپی سرور کانتر
آیپی سرور کانتراستریک
آیپی سرور سمپ
آیپی سرور جی تی ای
آیپی سرور تیم اسپیک
خرید
خرید سرور
خرید سرور کانتر استریک
خرید سرور سمپ
خرید سرور تیم اسپیک
خرید سرور مجازی
خرید وی پی اس
counterstrike
samp
teamspeak
game
server
ip
gaming
online games
online server
buy server
madmax
asia-game
divinegaming
نصب و راه اندازی خودکار

پس از ثبت سفارش سرور تیم اسپیک شما به صورت خودکار و آنی راه اندازی و دردسترس شما قرار میگیرد.

پنل مدیریتی

تمامی پلان های موجود سرور تیم اسپیک دارای پنل مدیریتی با امکاناتی قابل توجه می باشند.

بکآپ گیری روزانه

علاوه بر اینکه کاربران میتوانند از طریق پنل مدیریتی بکآپ تهیه کنند به صورت روزانه نیز از طرف دیواین گیمینگ بکآپ تهیه می شود.

سرور تیم اسپیک اسلات دلخواه

تحویل آنی

10000تومان/ماهانه
 • نوع: اشتراکی تحویل آنی
 • آپتایم: 99 درصد
 • ترافیک: نامحدود
 • فایروال: دارد
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی: دارد
 • پنل مدیریتی: دارد
 • امکان اتصال از خارج: دارد

پکیج ویژه 256 اسلات

تحویل پس از 1 تا 2 ساعت کاری

50000تومان/ماهانه
 • افزودنی: بات رنک دهی اتوماتیک
 • کانفیگ: کانفیگ حرفه ای پیشفرض
 • آپتایم: 99 درصد
 • فایروال: دارد
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی: دارد
 • پنل مدیریتی: دارد
 • امکان اتصال از خارج: دارد

پلان 64 نفره + کانفیگ

تحویل پس از 1 تا 2 ساعت کاری

15000تومان/ماهانه
 • نوع: اشتراکی
 • آپتایم: 99 درصد
 • ترافیک: نامحدود
 • فایروال: دارد
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی: دارد
 • پنل مدیریتی: دارد
 • امکان اتصال از خارج: دارد